Διαταγή με fax:

Παρακαλώ τυπώνεστε εκείνοι Διατάξτε έξω και πάρτε αναμένει σε το με fax: +49 2131 897654
Διαταγή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Συμπληρώστε τη διαταγή και σας στείλετε αυτοί σε: PC-Systeme@gmx.net .
Διαταγή από το ταχυδρομείο:
Παρακαλώ τυπώνεστε εκείνοι Διαταγή έξω και παίρνουν αναμένουνε:
PC-Systeme Frank Ebeling
Biberstr.5
D 41564 Kaarst
Συλλογή:

Είναι φυσικά επίσης δυνατός μετά από την προηγούμενη ρύθμιση.

13156 Berlin Pankow, Uhlandstr.
41564 Kaarst, Biberstr.5
Αντικατάσταση με τη ζημία από το λογισμικό μου:

Ι δεν είναι αρμόδιος για τη ζημία σε μαλακό ή το υλικό ή τις οικονομικές ζημίες, όποιοι προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των προγραμμάτων "PCS-Transcriber" και "ISeeIP", είναι αυτό προκαλείται κατά προσέγγιση αμελής ή σκόπιμος από με. Για τη ζημία στην υγεία, το σώμα ή η ζωή του χρήστη που είμαι αρμόδιος χωρίς επιφύλαξη. Ο τομέας της αρμοδιότητας για όλες τις απαιτήσεις από τη σύμβαση πωλήσεων μεταξύ του αγοραστή και του Frank Ebeling είναι μέχρι τώρα νόμιμα επιτρεπόμενος, το περιφερειακό δικαστήριο Neuss/Γερμανία.


Copyright © 2005, PC-Systeme Frank Ebeling (seit 1994) Alle Rechte vorbehalten. Impressum - Disclamer - Datenschutz   Datum Datum Datum